slider-home

de natuurlijke behoeften van je hond. Je leert je hond begrijpen  door te leren over hondentaal/gedrag.

Liefde voor jezelf:
Het is fijn om samen te leven met een hond. Het kan een echt maatje worden. Het is fijn om een diepe verbinding te voelen met je hond. Bij een positieve opvoeding hoort ook het stellen van grenzen. De intentie daarachter is belangrijk. Je mag je nee zeggen tegen je hond uit liefde voor jezelf.

Veel mensen die oefenen in het stellen van grenzen, in het ‘nee’ leren zeggen, zien dit als een manifestatie van kracht. Dat is het in wezen niet; Het is een manifestatie van liefde, liefde voor jezelf. Als het goed is wordt iedere ‘nee’ geboren vanuit een ‘ja’ tegen jezelf, vanuit liefde voor jezelf.

Je gaat je hond leren met een slappe lijn te lopen zonder te trekken, Je hond leren niet tegen je op te springen, Je hond leren niet in je meubels te bijten enz. enz.

Liefde voor je omgeving:
Andere mensen hoeven geen last te hebben van jouw hond.
Door begrenzing en door een zekere mate van controle over je hond te hebben kun je ervoor zorgen dat je hond niet in tuinen van andere mensen gaat, niet op andere mensen/honden/vogels/vee enz. af rent enz. Omdat je hond ook een zekere mate van controle nodig heeft ga je leren hier een balans in te vinden zodat het voor beide partijen fijn is om samen te leven.

Een hond is een levend wezen
Een hond is een levend wezen met gevoel en emoties. Geen machine. Daarom vinden wij het belangrijk dat je inzicht krijgt in jouw hond, dat je jouw hond begrijpt, dat je weet hoe jouw hond communiceert en dat je weet wat de (natuurlijke) behoeften van je hond zijn.Bij Dogspirit ligt de nadruk, naast de reguliere oefeningen/aanleren basisvaardigheden die je in de praktijk nodig hebt dan ook op het leren begrijpen van je hond. Want als je weet hoe je hond in elkaar steekt dan zal  je hond een prettiger leven kunnen hebben. Bovendien kan zo veel probleemgedrag voorkomen worden.

We hanteren  zoveel mogelijk positieve trainingsmethoden. Dat wil zeggen dat we gewenst gedrag belonen en gewenst gedrag uitlokken en belonen. Bij ongewenst gedrag gaan we allereerst gaan kijken waarom de hond ongewenst gedrag vertoont om te zien of we het kunnen voorkomen, en hoe het omgebogen kan worden in gewenst gedrag.
Onze ervaring is dat corrigeren en dwang veel frustratie (en soms agressie) oplevert terwijl het meestal helemaal niet nodig is.

Het is belangrijk om te herkennen hoe je hond zich voelt. Is hij onzeker, angstig, heeft hij pijn, is hij gestrest? Dan gedraagt een hond zich heel anders dan als hij zeker, vol vertrouwen is van zijn baas en de wereld om zich heen, geen pijn en weinig stress heeft. Dat is ook 1 van de redenen dat we veel aandacht besteden aan het lezen van het gedrag van je hond. Je kunt dan sneller inspringen op de signalen die je hond afgeeft.Door het herkennen van een onzekere houding, stres signalen enz. en daar op een juiste wijze op in te spelen kan veel probleemgedrag worden voorkomen.

Natuurlijk is geen enkele hond perfect. Dat zijn wij namelijk ook niet. Het gedrag van je hond is vaak een wisselwerking van ras gerelateerde eigenschappen, karakter van de hond, fysieke gesteldheid van je hond, gemoedstoestand van zowel de hond als de baas,  leerervaringen van zowel de hond als de baas enz.Een hond die goed in zijn vel zit zal minder snel probleemgedrag vertonen dan een hond die niet goed in zijn vel zit.

Om ervoor te zorgen dat een hond goed in zijn vel zit dien je tegemoet te komen aan zijn behoeften. Goede voeding, voldoende beweging, geestelijke uitdaging, duidelijkheid, regels, veiligheid, aandacht, begrip en natuurlijk veel liefde.

 

 

©2024 Dogspirit - Barendrecht ( Rotterdam )